Page also available in: English

Realtime Interface (RTI)

Vanaf 2024 is het in Nederland verplicht om een Realtime Interface te installeren voor zonneparken en windturbines boven 1 MW. Hiermee kan de netbeheerder bij acute netcongestie direct ingrijpen. Lees hieronder wat dit voor jou betekent.

Logo Realtime Interface blue

Meest gestelde vragen over
de Realtime Interface

Netbeheer Nederland: “Met de energietransitie is een grootschalige opkomst zichtbaar van duurzame opwekinstallaties in de distributienetten van de regionale netbeheerders. Deze ontwikkeling zorgt voor teruglevering van grote vermogens op netdelen die hier oorspronkelijk niet voor zijn ontworpen. Dit heeft reeds op veel plekken geleid tot congestieproblematiek en transportbeperkingen”. 

Het doel van de interface is om samenwerking tussen opwekkers en netbeheerders mogelijk te maken bij het vergroten en beter benutten van transportcapaciteit en het veilig in stand houden van het elektriciteitsnetwerk.

De Realtime Interface is verplicht voor opwekinstallaties met een opgesteld vermogen tussen 1 en 50 MW. Dat is categorie B van de Europese verordening Requirement for Generators (RfG). In een later stadium zal de Realtime Interface uitgewerkt worden voor de andere categorieën: A, C en D.

Vanaf 2024 is de Realtime Interface verplicht voor nieuwe opwekinstallaties met een vermogen groter dan 1 MW.

De eigenaar van een opwekinstallatie moet zorgen voor een gecertificeerde klant endpoint waar de DSO op aansluit. De Teleport is zo’n een gecertificeerde klant endpoint. Nadat de Teleport is toegevoegd aan de installatie, kan de opwek-installatie in bedrijf worden gesteld.

De netbeheerder vereist gecertificeerde apparatuur voor de Realtime Interface op het aansluitpunt (PCC of point of common coupling). De apparatuur van de opwekinstallatie zelf (bijvoorbeeld PV-omvormer) voldoet vaak niet aan deze eis.

Wetgeving Realtime Interface

De Realtime Interface (RTI) wordt ingezet om een overvol energienet te voorkomen en doorstroming te stimuleren. Dit is een implementatie van de Europese regelgeving (Verordening (EU) 2016/631 – Requirement for generators) om een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem te waarborgen.

Realtime Interface is dé oplossing waarmee je als energie-opwekker samen met de netbeheerder(s) het energiesysteem in optimale conditie houdt. Zo wordt de transportcapaciteit vergroot om meer duurzame energie aan te sluiten, het net beter te benutten en bovendien veilig te houden.

De RTI eis, ontwikkeld door Netbeheer Nederland, is ook geborgd in de nieuwe energiewet en de netcode elektriciteit.

  Voor meer informatie over waarom de RTI in 2024 zal worden ingevoerd en via welke wetgeving, bekijk ons artikel hier.
Netbeheer Nederland colored logo
Netcongestiekaart - Nederland
Congestiekaart
(Netbeheer Nederland)

Wat is het voordeel van de Realtime Interface?

De Realtime Interface geeft de netbeheerder inzicht in en regie op de energiestromen en aansluitingen. Doordat de netbeheerder nu een noodrem heeft, kan hij de reservecapaciteit op het net eerder vrijgeven. Hierdoor ontstaat meer aansluitcapaciteit. Andersom is dat ook zo. Wanneer er minder capaciteit op het net is dan verwacht, kan de netbeheerder het signaal sturen dat de installatie meer vermogen mag leveren dan vooraf afgesproken.

Voor huidige netaansluitingen van opwekinstallaties geldt vaak een begrenzing van vijftig of zeventig procent van het piekvermogen. De RTI dient dus niet alleen als noodrem, maar ook als extra groen licht.

Technische opzet Realtime Interface

De versie 1.0 van de Realtime Interface bestaat uit een klant endpoint en een DSO (netbeheerder) endpoint. Deze worden op locatie aan elkaar gekoppeld door een fysieke ethernetkabel. De communicatie tussen beide endpoints verloopt volgens het IEC-61850 protocol. Zo kan de netbeheerder bij acute congestie een stuursignaal zenden om de opwekinstallatie terug te schakelen.

Zoals het plaatje laat zien, staat de RTI los van de balanceringsmarkten. De RTI is een communicatieprotocol tussen de aangeslotene (opwekker) en de netbeheerder.

Als de RTI wordt ingezet, volgt er een vergoeding. De mogelijke vergoedingen vanuit de markten (zoals Gopacs) staan los van de RTI-vergoeding.

  Lees ons artikel hier voor meer informatie over de technische aspecten van de RTI.
Realtime Interface verklarend schema

Wettelijk verplicht voor opwekkers

Als opwekker in de categorie B 1-50 MW ben je verantwoordelijk – en vanaf 2024 dus verplicht – over een gecertificeerd klant endpoint te beschikken. De netbeheerder dient hierop de eigen DSO endpoint aan te sluiten. Vervolgens wordt de nieuwe installatie in bedrijf genomen. In de toekomst zullen ook bestaande opwekinstallaties moeten voldoen aan de RTI.

Withthegrid Teleport is de eerste klant endpoint met RTI-functionaliteit. Hij voldoet aan alle wettelijke eisen en is samen met de Nederlandse netbeheerders ontwikkeld. De kritische datastromen die worden verstuurd zijn optimaal beveiligd.

De Teleport is gecertificeerd door DNV. Bovendien zijn in het ontwerp de uitgangspunten van het European Network for Cyber Security meegenomen.

De Teleport is reeds in gebruik genomen door toonaangevende partijen voor het monitoren en aansturen van assets voor onbalansmarkten, intradayhandel, FCR en om te voldoen aan de Realtime interface verplichting.

  Voldoe aan de regels door de Teleport te gebruiken
Picture of the Teleport
Ontdek de Teleport,
eerste gecertificeerde klanteindpunt
Picture of wind farm

Zo sluit je jouw assets aan

De Teleport kan aangesloten worden op alle type PV-omvormers, windturbines en batterijen. Kijk voor een actuele lijst op de Teleport-pagina. 

Staat jouw asset er niet tussen? Neem contact met ons op en wij voegen hem toe!

Lees meer

Thumbnail with title - Realtime Interface: Netwerkuitdagingen en Europese en Nederlandse wetgeving

Ontdek hoe de RTI het Nederlandse energielandschap opnieuw vormgeeft. Kom meer te weten over de uitdagingen van het net, de EU-wetgeving en de verplichte implementatie in 2024.

Bekijk het artikel

Thumbnail with title: Realtime Interface - een technisch overzicht

Ontdek de technische fundamenten van RTI, cyberbeveiligingsmaatregelen en praktische toepassingen.

Bekijk het artikel

Thumbnail with title: Realtime Interface - Withthegrid in PV Magazine

Ontdek het interview van Withthegrid met PV Magazine over de RTI.

Bekijk het artikel

Binnen 24 uur contact

Vragen over de Realtime Interface?
Direct aan de slag?

We zijn benieuwd hoe we jou kunnen helpen. Onze RTI experts voorzien je graag van advies in een eerste gesprek.

withthegrid logo preloader