Wat is een CBC (Capaciteitsbeperkend contract)?

Home   →   Kenniscentrum   →   Congestiemanagement   →   Wat is een capaciteitsbeperkend contract (CBC)?

Cropped shot of business people reading contract, representing a CBC
Congestiemanagement

Wat is een capaciteitsbeperkend contract (CBC)?

Beschikbaar in: Nederland English

Picture of the author: Paul Mignot

Door Paul Mignot
Gepubliceerd op: 31/01/2024

Wat is een capaciteitsbeperkend contract (CBC)?

💡 Wat is een CBC?

Het “Contract Capaciteitsbeperking” betreft een overeenkomst tussen een netbeheerder en een aangeslotene (of zijn vertegenwoordiger) in het kader van congestiemanagement. Het doel van dit contract is om de gevolgen van congestie in bepaalde delen van het elektriciteitsnet te beperken.

In dit contract komt de aangeslotene vrijwillig overeen om zijn transportvraag van elektriciteit op bepaalde momenten te beperken, om zo bij te dragen aan het verminderen van congestieproblemen. Het contract omvat:

  • Definities
  • Overeengekomen capaciteitsbeperkingen en momenten
  • Vergoedingen
  • Nakomingscontroles
  • Bepalingen omtrent afschakelen bij niet-nakoming.

De netbeheerder valideert of de aangeslotene zich houdt aan de overeengekomen beperkingen en biedt in ruil daarvoor een vergoeding.

Het net efficiënter benutten

Een CBC heeft als doel het efficiënter gebruik van het bestaande netwerk en kan helpen om investeringen in netverzwaring uit te stellen of te vermijden. Het geeft netbeheerders een manier om de betrouwbaarheid te behouden en biedt tegelijkertijd een financiële prikkel voor aannemers om het elektriciteitsverbruik efficiënt te beheren.

Deze aanpak is vooral relevant in situaties waar de vraag naar elektriciteit het aanbod of de transportcapaciteit van het net overschrijdt, wat kan leiden tot congestie.

Alternatieve transportrechten als kans en als nieuwe realiteit

CBC is een van de nieuwe contractvormen die bekendstaan als Alternatieve Transportrechten. Hierdoor kunnen netbeheerders de beperkte netcapaciteit efficiënter benutten en meer aansluitingen vrijgeven aan klanten in de wachtrij.

Enkele voorbeelden:

  • Vast CBC

Hierbij heeft de aangeslotene een specifieke tijdsperiode ‘s avonds in de wintermaanden bijvoorbeeld overdag in de zomermaanden een verminderde transportcapaciteit. 

  • Dynamisch CBC

Hierbij wordt de capaciteitsbeperking alleen geactiveerd door de netbeheerder indien het verwacht dat er congestie gaat optreden in het gebied van de aangeslotene (het is congestiegebied). Er wordt een signaal naar de aangeslotene verstuurd dat er de volgende dag congestie zal zijn en dat de aangeslotene teruggaat in zijn capaciteit. Dit betreft alleen het gecontracteerde flexibel vermogen (regelvermogen). Het niet flexibele vermogen blijft beschikbaar. Deze communicatie loopt of via GOPACS of via E-mail. 
Voor het verwerken van signalen vanuit de netbeheerder onder een CBC dient de aangeslotene een Congestie Service Provider (CSP) aan te wijzen.

Vergoedingen van je gemiste opwek 

De vergoedingsstructuur in het Capaciteitsbeperkingscontract (CBC) voor invoeding werkt als volgt:

  1. Vergoeding per Niet Ingevoede MWh: Dit is een variabele vergoeding voor elke MWh die niet wordt ingevoed als gevolg van de overeengekomen capaciteitsbeperking. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald op basis van de EPEX-Spot Day-ahead marktprijs per uur, met een minimum en maximum prijslimiet.
  2. Compensatie SDE+/SDE++: Dit is een compensatie voor eventueel gemiste SDE-subsidies. De netbeheerder compenseert deze subsidies achteraf, gebaseerd op berekeningen door het Bureau voor de Productie van Hernieuwbare Energie (PBL) in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  3. Compensatie Garanties van Oorsprong (GvO’s): Dit betreft compensatie voor mogelijk gemiste inkomsten uit GvO’s. De compensatie hiervoor wordt vastgesteld op basis van de in het PBL Eindadvies voorgestelde prijzen.

Hoe wordt de niet-ingevoede MWh berekend?

De niet ingevoede MWh wordt berekend door de theoretische invoeding per uur zonder beperking te vergelijken met de werkelijke invoeding. De contractant levert deze berekeningen aan volgens een overeengekomen format.

Vergoedingen voor een CBC voor afname bestaat uit een beschikbaarheidsvergoeding en een restrictie vergoeding.

Het CBC en de Realtime interface 

De netbeheerder kan bij een CBC contract een Realtime Interface verplicht stellen (of sterk adviseren). De Realtime interface is het systeem waarbij de netbeheerder kan ingrijpen wanneer er acute netcongestie is. 

De combinatie van CBC en Realtime interface zorgt ervoor dat de netbeheerder de meeste zekerheid heeft dat er voldoende transportcapaciteit is voor alle aangeslotenen. Het is ook een manier voor de netbeheerder om te valideren of de aangeslotene zich houdt aan de overeengekomen beperkingen.

Conclusie 

Een CBC is een nieuwe contractvorm van de netbeheerders die ervoor zorgt dat een aangeslotene op sommige momenten zijn of haar transportvraag verminderd. In eerste instantie zal dit toegepast worden voor invoeding. Aangeslotene worden vergoed op hun gemiste inkomsten van niet ingevoegde elektriciteit. Het CBC zorgt voor een kostenneutrale voor de aangeslotene om eerder van de wachtrij te komen.

Picture of the Withthegrid team, experts in flexibility and smart energy solutions
Neem contact op met ons team van experts!

Wilt u de flexibiliteit van uw vermogen ontsluiten?

Withthegrid is er om u te helpen – neem vandaag nog contact met ons op! Of bekijk de use cases van de Teleport.

withthegrid logo preloader