De Withthegrid Teleport genoemd in PV Magazine: de Realtime Interface als oplossing om de congestie op het Nederlandse elektriciteitsnet te verminderen

Kies uw taal
Nederland English

De Withthegrid Teleport genoemd in PV Magazine:

De Realtime Interface als oplossing om de congestie op het Nederlandse elektriciteitsnet te verminderen

Extract from PV Magazine article: picture of the Teleport and the title "Real-Time interface to reduce Netherlands' grid congestion"
Bron: PV Magazine

In de wereld van duurzame energie is verandering de enige constante. Nederland vormt daarop geen uitzondering, omdat het een maatregel introduceert om de congestie op het elektriciteitsnet aan te pakken en de weg vrij te maken voor meer inzet van schone energie. Vanaf 2024 moeten alle nieuwe zonne- en windenergiecentrales met een vermogen groter dan 1 MW de communicatie met de netbeheerders tot stand brengen via een Realtime Interface (RTI) . Deze stap is bedoeld om de problemen met de congestie van het elektriciteitsnet aan te pakken die de groei van hernieuwbare energie in het land de afgelopen drie jaar hebben belemmerd. Withthegrid’s Teleport is in PV Magazine opgenomen als een oplossing voor meer netflexibiliteit. Hieronder geven we een samenvatting van dit inzichtelijke artikel:

Het Realtime interface mandaat: een stap richting meer duurzaamheid

Congestie op het elektriciteitsnet is een urgent probleem in Nederland en vormt een bedreiging voor de uitbreiding van de capaciteit voor hernieuwbare energie. Netbeheerders en exploitanten van installaties hebben gezocht naar oplossingen om deze last te verlichten. De introductie van het Realtime Interface (RTI)-mandaat is een belangrijke stap in de richting van deze broodnodige flexibiliteit. Dit mandaat bepaalt dat RTI’s moeten voldoen aan de 61850-norm van de International Electrotechnical Commission, waardoor een efficiënte communicatie tussen energiemiddelen en de netbeheerders wordt gegarandeerd. Deze richtlijn sluit aan bij het kader dat is vastgesteld door Verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie en benadrukt het belang van een uniforme aanpak van netbeheer.

De Teleport: eerste RTI-gecertificeerd klanteindpunt

Bij Withthegrid hebben we het voortouw genomen met ons Teleport-product, dat is ontworpen om te voldoen aan het RTI-mandaat voor PV- en windenergie-installaties. Teleport heeft al goedkeuring gekregen in laboratoriumtests uitgevoerd door het Noorse classificatiebureau DNV in opdracht van Netbeheer Nederland. Momenteel wordt het in de praktijk gevalideerd door de drie belangrijkste netbeheerders: Stedin, Enexis en Liander.

Veelzijdigheid en compatibiliteit

Teleport is een veelzijdige oplossing die naadloos kan worden geïntegreerd met omvormers van verschillende merken, waardoor deze toegankelijk is voor een breed scala aan gebruikers. Het biedt ook compatibiliteit met PV- en windinstallaties, batterijsystemen, meetapparatuur en meer. Het apparaat maakt gebruik van standaard datacommunicatiebekabeling, zoals RS232-, RS485- of Ethernet-kabels, waardoor integratie eenvoudig is. Beveiliging staat voorop, en Teleport beschikt over beveiliging en encryptie van Europees niveau, waardoor de veiligheid van energiebronnen zonder inkomende communicatiekanalen wordt gegarandeerd.

Stroomlijnen van netbeheer

De rol van Teleport is cruciaal bij het handhaven van het evenwicht en de veiligheid van de infrastructuur. Het fungeert als een brug tussen de regionale netbeheerder (DSO) en de centrale omvormer en ontvangt signalen van netcongestie of balanceringsmarktsignalen van de transmissiesysteembeheerder (TSO). Op basis van door de gebruiker gedefinieerde parameters kan het commando’s naar de centrale omvormer sturen, zoals ‘het productievermogen beperken’. Dit niveau van flexibiliteit stelt eigenaren van duurzame opwekinstallaties in staat de productie snel aan te passen, waardoor verspilling en financiële verliezen worden vermeden.

Een win-win oplossing

Vanuit het perspectief van het netwerk draagt ​​Teleport bij aan een evenwichtiger netwerk en een betere veiligheid van de infrastructuur. Voor exploitanten van installaties biedt het de mogelijkheid om de productie binnen enkele seconden op of neer te zetten, waardoor een efficiënt energieverbruik wordt gegarandeerd. Paul Mignot, CEO van Withthegrid, benadrukt in het artikel het belang van deze flexibiliteit en benadrukt hoe deze verspilling en financiële risico’s minimaliseert.

Het bredere landschap

Nederland bevindt zich op een cruciaal moment in zijn energiereis, met een aanzienlijke groei van de zonne- en windcapaciteit in het verschiet. Netbeperkingen hebben voor uitdagingen gezorgd, waardoor netbeheerders maatregelen hebben genomen om de capaciteit te vergroten en congestie effectief te beheersen. Ook Tennet heeft een interactieve kaart ontwikkeld om congestie gebieden en beschikbare capaciteitaan te wijzen. Het is duidelijk dat het aanpakken van netbeperkingen cruciaal is om tegemoet te komen aan de toenemende hoeveelheid hernieuwbare energie.

Conclusie

De Teleport staat als een flexibiliteitsoplossing in het duurzame energielandschap. Terwijl Nederland worstelt met problemen met netcongestie, biedt Teleport een oplossing die aansluit bij het RTI-mandaat en een duurzame energietoekomst ondersteunt. Door de kloof tussen energiebronnen en het elektriciteitsnet te overbruggen, draagt ​​de Teleport bij aan het creëren van een evenwichtiger en efficiënter energie-ecosysteem. De reis naar een groenere toekomst is begonnen, en Withthegrid maakt daar deel van uit, Teleport voor Teleport.

Realtime Interface whitepaper illustration

Meer weten over de Realtime Interface?

Download ons whitepaper.

Vind alle relevante informatie op één plek.

withthegrid logo preloader