Het Internet-of-Things en de Omgevingswet

Het Internet-of-Things en de Omgevingswet

Omgevingswet

Internet-of-Things sensoren kunnen allerlei fysieke eigenschappen van de stad continu meten. Deze informatie is belangrijk voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. Het Withthegrid asset monitoring platform helpt om deze informatie op een eenvoudige en transparante manier te verzamelen en te publiceren.

Omgevingswet komt eraan

Volgens de laatste berichten wordt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in Nederland ingevoerd. Hieraan is lang gewerkt. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten rond de leefomgeving. Het gaat om wet- en regelgeving voor projecten voor de bouw, milieu, energie, verkeer, water, natuur, industrie, landbouw en ruimtelijke ordening. Doel van deze nieuwe wet is onder meer een versnelling van bouwaanvragen (1 loket, 1 procedure). Ook heeft het als doel de participatie van betrokkenen, zoals bewoners en bedrijven te bevorderen. Dat is goed nieuws.

Welke impact heeft een project?

Een discussie rond deze projecten zal gaan over de impact die het project heeft op de leefomgeving, in positieve of negatieve zin. En dit zowel tijdens de bouwfase als daarna. Wat gebeurt er met de luchtkwaliteit, met fijnstof, met geluid, met stikstof, met CO2-uitstoot,met het energieverbruik, met waterstanden, met de bodemkwaliteit, of met andere fysieke en veelal genormeerde grootheden die we voor de leefomgeving hebben vastgesteld? Denk bijvoorbeeld aan de discussies over de uitbreiding van onze luchthavens Schiphol en Lelystad, om twee grote projecten te noemen.

Omgevingswet

Meten is weten

Deze discussies kun je alleen zinvol voeren met elkaar als deze fysieke eigenschappen gemeten worden. Je moet weten hoe de situatie is voorafgaand, tijdens en na het project. Als de wettelijk vastgestelde, of met omwonenden of andere partijen afgesproken normwaarden worden overschreden, dan moet daarop gehandhaafd worden.

Meetinfrastructuur opzetten

Hiermee ontstaat een grote behoefte aan data en aan meetpunten om deze data te verzamelen. Veel van deze metingen moeten over langere tijd gedaan worden. Meetinstrumenten op plekken in de stad aanbrengen en deze vervolgens regelmatig bezoeken en uitlezen is echter kostbaar en weinig efficiënt.

Moderne technologie biedt uitkomst

Nieuwe sensor en communicatietechnologie biedt hier uitkomst. Steeds meer benodigde data kan met betaalbare sensoren verzameld worden.  Deze sensoren meten de omgeving automatisch en sturen deze meetgegevens naar de cloud. Vervolgens kan deze meetdata vertaald worden naar inzichten met behulp van grafieken, analyses of rapportages. Dergelijke sensoren worden ook wel gezien als onderdeel van het zogenaamde Industrial Internet-of-Things. IIoT-sensoren dus. Zo kan IIoT technologie een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van de Omgevingswet.

Hoe houden we het beheersbaar?

Hoewel dit eenvoudig klinkt, is de praktijk wat weerbarstiger. Zodra het om meerdere sensoren gaat, van verschillende fabrikanten, die verschillende communicatiekanalen gebruiken en verschillende technische standaarden hanteren, en allemaal hun eigen uitleesapplicaties aanbieden, wordt het al gauw alsnog complex en kostbaar om een dergelijk multi-sensor meetnet in stand te houden. Ook aan de ‘achterkant’ ontstaat veel werk om alle aparte datastromen op een veilige manier bij elkaar te brengen en deze gezamenlijk te kunnen tonen bijvoorbeeld op de website van een gemeente.

Withthegrid biedt uitkomst

Dit is waar Withthegrid van pas komt. Withthegrid heeft voor de energiesector een asset monitoring platform ontwikkeld om sensoren uit te lezen en hierover te rapporteren. De energiesector gebruikt ook steeds meer sensoren in netten (‘smart grids’) om allerlei toestands- en belastingsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om de onderhouds- en investeringsprocessen te verfijnen. Dit bevordert de veiligheid en leveringszekerheid, en verlaagt de onderhoudskosten.

Withthegrid asset monitoring platform
Withthegrid asset monitoring platform

Geografische weergave

Het platform van Withthegrid is geschikt voor iedere ‘multi-sensor’ omgeving. Het platform is fabrikant onafhankelijk en kan met alle gangbare dataformaten en communicatiewijzen uit de voeten. Binnen de applicatie kunnen de meetwaarden op een uniforme manier zowel grafisch als geografisch worden weergegeven. Grafisch in grafieken, waarbij signaalwaarden aangeven of ingestelde boven- of ondergrenzen overschreden worden. Maar ook geografisch, geplot op de kaart van de stad. Zo is in één oogopslag duidelijk hoe de actuele situatie in een bepaalde straat of buurt is, en waar en hoe vaak de norm is overschreden.

Eenvoudige publicatie

Al deze informatie kan zo eenvoudig en op een uniforme manier voor alle betrokkenen toegankelijk worden gemaakt. Dit dient de transparantie en het vertrouwen van burgers in de gevolgde processen. Geen ‘black box’, geen moeilijk te doorgronden rapporten van adviseurs, maar gewoon een heldere kijk op de actuele situatie. Met een duur woord noemen we dat het opheffen van de informatie-asymmetrie tussen burger en overheid.

Graag gaat Withthegrid de uitdaging aan om deze visie ook voor jou waar te maken!

Get in touch!

Did this blog raise any questions? Is there something the Withthegrid team can help you with? Either click ‘learn more’ to get to know more about the team, or hit the contact us button down below!

Learn more →

 

withthegrid logo preloader