Gasunie digitaliseert kathodische bescherming met Withthegrid-technologie

Gasunie digitaliseert kathodische bescherming met Withthegrid-technologie

Gasunie meetpaal kathodische bescherming
Withthegrid KB IoT device in Gasunie meetpaal

Van de 18.000 Gasunie-palen voor de kathodische bescherming (KB) worden er in de komende twee jaar 10.700 voorzien van Withthegrid-sensoren. Hierdoor hoeft technisch personeel geen handmatige metingen meer uit te voeren, maar worden gegevens over de status van het net naar een online platform gezonden.

De werking en effectiviteit van het huidige KB-systeem wordt nu nog gecontroleerd door fysieke metingen op de KB-palen door KB-specialisten. Dit betekent dat een aannemer ieder jaar door het land rijdt om metingen te verrichten op bijna alle KB-palen en dat KB-medewerkers deze metingen controleren.

Hommema-directeur Olaf Braam: ‘Kathodische bescherming is cruciaal voor het beschermen van staal in de grond. De leidingen worden bewaakt met laagspanning, die een barrière vormt tussen water, metaal en zuurstof zodat deze niet met elkaar kunnen reageren. Dat geeft minder kans op roest. We gaan met de tijd mee door de controle op deze bewaking te digitaliseren’.

Plaatsing eerste IoT module KB
Plaatsing van de eerste IoT module

Dagelijkse metingen

De 10.700 geselecteerde palen worden met de komst van de sensor op afstand bewaakt. Tevens worden de meetgegevens viermaal daags doorgestuurd die met Gasunie-systemen als Power BI kunnen worden uitlezen. Hiermee worden storingen sneller gedetecteerd, bespaard op technische manuren en onnodige vervoersbewegingen met gepaarde CO2 uitstoot. Paul Mignot, CEO Withthegrid: ‘Zo dragen wij samen met Hommema en Gasunie bij aan het efficiënter benutten van het gasnet’.

Gasunie en Hommema tekenden na een pilotperiode op 14 juni 2023 het leveringscontract voor de Withthegrid-sensoren. De eerste sensoren worden naar verwachting dit jaar geplaatst met als doel deze tegen 2025 allemaal actief te hebben. ‘Digitalisering van het KB-systeem zorgt voor een betere conditiebewaking van het net’, aldus Peter Borger en Henk Horstink van Gasunie.

Meer weten over hoe Withthegrid Kathodische bescherming digitaliseert?

Lees hierover meer of neem contact op.

withthegrid logo preloader