Digitalisering voor behoud vitale infrastructuur

 

Digitalisering voor behoud vitale infrastructuur

“Wij richten ons met Withthgrid op de vitale infrastructuur”. Toen ik dat onlangs tijdens een presentatie vertelde kreeg ik de vraag: ‘waarom is vitale infrastructuur belangrijk?’. Ik gaf hierop een met cijfers onderbouwd antwoord, terwijl ik mijn uitleg eigenlijk meer context had willen geven. Daarom ben ik op onderzoek uitgegaan! Het antwoord op ‘waarom is vitale infrastructuur belangrijk?’ lees je hier.

Wat is vitale infrastructuur?

Onder infrastructuur worden o.a. de wegen, rails (trein, tram, metro, trolley), kabels (elektriciteit, internet), masten (telefonie, internet, radio) en leidingen (aardgas, warmte, waterstof, biogas, olieproducten en derivaten) verstaan.

Breder gezien is de vitale infrastructuur een systeem dat essentiële diensten levert voor de maatschappij en de economie (bron):

 • Bescherming tegen overstromingen en waterbeheer;
 • Energie (elektriciteit, warmte, transport- en stookbrandstoffen);
 • Vervoer van mensen en goederen (over land, door de lucht, over water en via het spoor);
 • Informatie en telecommunicatie, inclusief digitale communicatie (vast en mobiel);
 • Levering van veilig drinkwater; en
 • Verwijdering en verwerking van afval en afvalwater.

Kortom infrastructuur zit overal om ons heen en we maken er dagelijks meermaals gebruik van.

De economische impact van infrastructuur

Volgens het CBS is infrastructuur verantwoordelijk voor 13 procent van de toegevoegde waarde van de Nederlandse economie (bron). De overige 87 procent van de economie is afhankelijk van deze infrastructuur. Kortom, infrastructuur is een essentiële bouwsteen van de Nederlandse economie.

Infrastructuur is ook belangrijk voor de internationale handel. Voor een internationaal handelsland als Nederland is er een groot belang bij om goederen en dienstenstromen efficiënt te verwerken. Hoe groot dit belang is, is te uiten in het percentage dat handel vertegenwoordigd van het BNP. Waarbij handel wordt gezien als de totale som van import en export van goederen en diensten. Voor Nederland ligt dit getal op 154%. Vele malen hoger dan het EU gemiddelde van 91% of Duitsland 88,1% en respectievelijk het VK op 64% (bron).

Bron: nctv

De sociale impact van infrastructuur

Een goed functionerende, betaalbare en veilige infrastructuur zorgt ervoor dat iedereen kan meedraaien in de samenleving. We hebben dit allemaal recentelijk mogen ervaren. De coronacrisis heeft een gigantische verandering teweeg gebracht: we zijn massaal gaan thuiswerken. Door goede infrastructuur is dit probleemloos verlopen. Stroomkabels zijn niet overbelast geraakt, het internet heeft het toegenomen dataverbruik kunnen verwerken en de bezorginfrastructuur (denk post en voedsel) kon de toegenomen vraag (na wat aanpassingen) aan. Ondanks veel andere nare gevolgen, is het bewonderenswaardig hoe corona zich heeft kunnen voltrekken zonder onze infrastructuur onderuit te halen.

De Nederlandse infrastructuur in vergelijking tot andere landen

Als we het World Economic forum Competitieveness Report 2019 zouden moeten geloven, staat de Nederlandse infrastructuur na Singapore als een van de sterksten aangeduid. Echter zoals je kunt zien aan de categorieën in grafiek 1 is de definitie van infrastructuur hier zeer nauw genomen. Het omvat wegen, rails, vliegvelden, havens en de toegang tot elektriciteit en water.

Bron: WEF

Als we kijken naar FM Global Resilience Index, een index die landen beoordeelt op hoe weerbaar ze zijn bij disruptieve gebeurtenissen, dan staat Nederland juist op een 11de plaats (bron).

Bron: FM

De wet van de remmende voorsprong geldt ook in de wereld van de vitale infrastructuur

Nederland kenmerkt zich door een goede vitale infrastructuur. Dat is naast een pre ook een gevaar, bijvoorbeeld om in financieel moeilijke jaren de investeringen in het onderhoud van de vitale infrastructuur terug te schroeven. Structureel te weinig investeringen leiden tot verhoogde risico’s en uiteindelijk meer kosten. Een voorbeeld hiervan zijn de bruggen en kades in Amsterdam waar jarenlang achterstallig onderhoud ervoor gezorgd heeft dat er meerdere bruggen in kritieke toestand verkeren en direct zijn afgesloten (bron).

Bron: Kade ingestort in centrum Amsterdam Beeld Maarten Brante

Hoe blijft de Nederlandse infrastructuur leidend?

Om de goede positie van Nederland te waarborgen en versterken dient er voldoende geld beschikbaar gemaakt te worden. Veel rapporten tonen aan dat er wereldwijd een toenemende geldbehoefte is om de infrastructuur op peil te houden (McKinsey 2016Oxford Economics 2017). Dit wordt reeds opgemerkt door de infrapartijen in de energietransitie (Tennet 2020Enexis 2020Stedin 2020). Waar juist in de vorige crisis is bezuinigd door overheidsinvesteringen in infrastructuur terug te schroeven, (McKinsey 2016) zou nu juist meer geld naar infrastructuur moeten gaan. Zo blijft de infrastructurele koppositie niet alleen behouden, maar wordt ook de rest van de economie gestimuleerd.

Government investment for infrastrutuure

Omdat de Nederlandse overheid relatief gezien meer geld en tegen gunstigere voorwaarden zou kunnen lenen de aankomende jaren dan omringende landen (doordat het een lagere staatsschuld en een goede credit rating) heeft, zou Nederland een voorsprong kunnen nemen. Niet voor niets is onlangs het Nationaal Groeifonds gelanceerd (bron) ook wel het Wopke-Wiebes fonds genaamd.

Huidige uitdagingen voor de vitale infrastructuur

Er zijn drie concrete uitdagingen voor de Nederlandse infrastructuur:

 • Tekort aan technisch personeel (o.a. door de aankomende pensioengolf)
 • Verouderende assets (grootste deel van Nederlandse infrastructuur is halverwege de 20ste eeuw aangelegd en gaat nu richting einde levensduur)
 • De verduurzamingsuitdaging (om in 2050 een volledig klimaat neutrale samenleving te kunnen realiseren)
Withthegrid vitale infrastructuur uitdagingen

Om deze drie uitdagingen voldoende aan te kunnen pakken zijn investeringen nodig. Investeren in digitalisering is er daar een van.

Digitalisering als vereiste voor de vitale infrastructuur

Een essentieel aspect om de Nederlandse infrastructuur veiliger, betrouwbaarder en betaalbaarder te maken is het digitaliseren van de infrastructuur zelf (m.b.v. digital twins), de werkprocessen en de monitoring van de infrastructuur.

Digtalisering vitale infrastructuur

Withthegrid helpt de vitale infrastructuur

Withthegrid biedt een asset monitoring en anomalie detectie applicatie voor eigenaren en beheerders in de vitale infrastructuur. De applicatie vertaalt assetgegevens zoals meetdata uit sensoren naar inzichten en meldingen voor de beheerders van de infrastructuur. Zo is het mogelijk schaars technisch personeel efficiënt in te zetten, de levensduur van assets te verlengen en duurzaamheidsdoelstellingen sneller te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn lekdetectie in warmtenetten en kathodische bescherming in gas en waterleidingen. Lees hier meer over de features van onze applicatie.

Wil je een case study ontvangen hoe Withthegrid haar klanten heeft geholpen met digitaliseren? Klik hier

 
 

Get in touch!

Did this blog raise any questions? Is there something the Withthegrid team can help you with? Either click ‘learn more’ to get to know more about the team, or hit the contact us button down below!

Learn more →

 

Vitale infrastructuur Withthegrid

 

Wat is vitale infrastructuur?

 

 

 

Breder gezien is de vitale infrastructuur een systeem dat essentiële diensten levert voor de maatschappij en de economie (bron):

 

 • Bescherming tegen overstromingen en waterbeheer;
 • Energie (elektriciteit, warmte, transport- en stookbrandstoffen);
 • Vervoer van mensen en goederen (over land, door de lucht, over water en via het spoor);
 • Informatie en telecommunicatie, inclusief digitale communicatie (vast en mobiel);
 • Levering van veilig drinkwater; en
 • Verwijdering en verwerking van afval en afvalwater.

 

 

 

De economische impact van infrastructuur

 

 

 

 

 

Vitale infrastructuur Withthegrid
Bron: nctv

 

De sociale impact van infrastructuur

 

Een goed functionerende, betaalbare en veilige infrastructuur zorgt ervoor dat iedereen kan meedraaien in de samenleving. We hebben dit allemaal recentelijk mogen ervaren. De coronacrisis heeft een gigantische verandering teweeg gebracht: we zijn massaal gaan thuiswerken. Door goede infrastructuur is dit probleemloos verlopen. Stroomkabels zijn niet overbelast geraakt, het internet heeft het toegenomen dataverbruik kunnen verwerken en de bezorginfrastructuur (denk post en voedsel) kon de toegenomen vraag (na wat aanpassingen) aan. Ondanks veel andere nare gevolgen, is het bewonderenswaardig hoe corona zich heeft kunnen voltrekken zonder onze infrastructuur onderuit te halen.

 

De Nederlandse infrastructuur in vergelijking tot andere landen

 

Als we het World Economic forum Competitieveness Report 2019 zouden moeten geloven, staat de Nederlandse infrastructuur na Singapore als een van de sterksten aangeduid. Echter zoals je kunt zien aan de categorieën in grafiek 1 is de definitie van infrastructuur hier zeer nauw genomen. Het omvat wegen, rails, vliegvelden, havens en de toegang tot elektriciteit en water.

 

World Economic forum Competitieveness Report
Bron: WEF

 

Als we kijken naar FM Global Resilience Index, een index die landen beoordeelt op hoe weerbaar ze zijn bij disruptieve gebeurtenissen, dan staat Nederland juist op een 11de plaats (bron).

 

FM Global Resilience Index
Bron: FM

 

De wet van de remmende voorsprong geldt ook in de wereld van de vitale infrastructuur

 

Nederland kenmerkt zich door een goede vitale infrastructuur. Dat is naast een pre ook een gevaar, bijvoorbeeld om in financieel moeilijke jaren de investeringen in het onderhoud van de vitale infrastructuur terug te schroeven. Structureel te weinig investeringen leiden tot verhoogde risico’s en uiteindelijk meer kosten. Een voorbeeld hiervan zijn de bruggen en kades in Amsterdam waar jarenlang achterstallig onderhoud ervoor gezorgd heeft dat er meerdere bruggen in kritieke toestand verkeren en direct zijn afgesloten (bron)

 

Bron: Kade ingestort in centrum Amsterdam Beeld Maarten Brante

 

Hoe blijft de Nederlandse infrastructuur leidend?

 

Om de goede positie van Nederland te waarborgen en versterken dient er voldoende geld beschikbaar gemaakt te worden. Veel rapporten tonen aan dat er wereldwijd een toenemende geldbehoefte is om de infrastructuur op peil te houden (McKinsey 2016, Oxford Economics 2017). Dit wordt reeds opgemerkt door de infrapartijen in de energietransitie (Tennet 2020, Enexis 2020, Stedin 2020). Waar juist in de vorige crisis is bezuinigd door overheidsinvesteringen in infrastructuur terug te schroeven, (McKinsey 2016) zou nu juist meer geld naar infrastructuur moeten gaan. Zo blijft de infrastructurele koppositie niet alleen behouden, maar wordt ook de rest van de economie gestimuleerd.

 

Government investment for infrastrutuure

 

Omdat de Nederlandse overheid relatief gezien meer geld en tegen gunstigere voorwaarden zou kunnen lenen de aankomende jaren dan omringende landen (doordat het een lagere staatsschuld en een goede credit rating) heeft, zou Nederland een voorsprong kunnen nemen. Niet voor niets is onlangs het Nationaal Groeifonds gelanceerd (bron) ook wel het Wopke-Wiebes fonds genaamd.

 

Huidige uitdagingen voor de vitale infrastructuur

 

Er zijn drie concrete uitdagingen voor de Nederlandse infrastructuur:

 

 • Tekort aan technisch personeel (o.a. door de aankomende pensioengolf)
 • Verouderende assets (grootste deel van Nederlandse infrastructuur is halverwege de 20ste eeuw aangelegd en gaat nu richting einde levensduur)
 • De verduurzamingsuitdaging (om in 2050 een volledig klimaat neutrale samenleving te kunnen realiseren)

 

Withthegrid vitale infrastructuur uitdagingen

 

Om deze drie uitdagingen voldoende aan te kunnen pakken zijn investeringen nodig. Investeren in digitalisering is er daar een van.

 

Digitalisering als vereiste voor de vitale infrastructuur

 

Een essentieel aspect om de Nederlandse infrastructuur veiliger, betrouwbaarder en betaalbaarder te maken is het digitaliseren van de infrastructuur zelf (m.b.v. digital twins), de werkprocessen en de monitoring van de infrastructuur.

 

Digtalisering vitale infrastructuur

 

Withthegrid helpt de vitale infrastructuur

 

Withthegrid biedt een asset monitoring en anomalie detectie applicatie voor eigenaren en beheerders in de vitale infrastructuur. De applicatie vertaalt assetgegevens zoals meetdata uit sensoren naar inzichten en meldingen voor de beheerders van de infrastructuur. Zo is het mogelijk schaars technisch personeel efficiënt in te zetten, de levensduur van assets te verlengen en duurzaamheidsdoelstellingen sneller te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn lekdetectie in warmtenetten en kathodische bescherming in gas en waterleidingen. Lees hier meer over de features van onze applicatie.

 

 

Wil je een case study ontvangen hoe Withthegrid haar klanten heeft geholpen met digitaliseren? Klik hier

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Op de hoogte blijven van de Withthegrid posts? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief

withthegrid logo preloader