Samenwerking LSNed en Withthegrid

LSNed wijdde deze week een linkedin post aan onze succesvolle samenwerking. De tekst en afbeeldingen van deze post vindt U hieronder:

‘De vitale leidinginfrastructuur van Nederland is belangrijk voor de energietransitie en bestaande leidingtransport. Om de conditie hiervan op peil te houden is real-time monitoring essentieel. LSNed heeft samen met Withthegrid de buisleidingen in de buisleidingenstraat voorzien van remote monitoring voor de kathodische bescherming. Zo wordt de levensduur verlengd en de onderhoudskosten verlaagd.’

 #remotemonitoring #kathodischebescherming #withthegrid #lsned

Contact us

Any questions related to our nomination? Or want to get in touch for other inquiries?